Často kladené dotazy a bezplatné pojištění zrušení cesty

Pokud si ubytování rezervujete přes portál Tiscover, získáte jednu mimořádnou výhodu navíc: ke každé rezervaci nyní nabízíme zdarma pojištění zrušení cesty. Získáte tak automatické pojištění pro případ, že byste museli cestu stornovat.

 1. Co všechno zahrnuje cesta rezervovaná na portálu tiscover.com?
  1. Pojištění storna cesty na portálu Tiscover
   Pokud si na portálu tiscover.com rezervujete ubytování nebo paušální nabídku, dostanete od nás zdarma základní pojištění zrušení cesty základní pojištění pro případ storna (pojištění storno poplatků pro případ zrušení cesty na portálu Tiscover), tzn. že dostanete na tiscover.com 100% pokrytí případných storno poplatků v případě zdůvodněného storna cesty (viz bod 2).
  2. Uznávané důvody storna při pojištění zrušení cesty na portálu Tiscover
   Mohou nastat určité důvody, které Vám zabrání odjet na cestu tak, jak jste si původně naplánovali, a cestu pak musíte stornovat Podrobný přehled důvodů storna
 2. Jak postupovat v případě pojistné události?
  Jestliže na zájezd nemůžete odjet, stornujte ho neprodleně v rezervačním centru portálu Tiscover (tiscover.com: telefonicky na tel. čísle +43 512 5351 555 nebo přímo v ubytovacím zařízení) a současně informujte servisní centrum EVROPSKÉ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNY (faxem, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře pro hlášení pojistné události). Uveďte tyto údaje: křestní jméno a příjmení, adresu, termín zájezdu, datum a důvod storna, potvrzení rezervace a doklad o sjednání pojištění. V případě onemocnění nebo úrazu požádejte lékaře o podrobnou lékařskou zprávu/zprávu o úrazu. Použijte k tomu formulář pro hlášení pojistné události. Přiložte také kopii hlášení o pracovní neschopnosti pro správu sociálního zabezpečení a potvrzení o předepsaných lécích. Formulář pro hlášení pojistné události si můžete vyžádat telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem nebo si ho můžete stáhnout z naší internetové stránky.
 3. Základ pro výpočet a příklad
  Základem výpočtu pro výši pojistného plnění jsou storno poplatky uvedené ubytovacím zařízením, maximálně však storno poplatky ve výši doporučené ve všeobecných obchodních podmínkách pro ubytovací zařízení. Podrobné informace o pojistných důvodech, proplácení nákladů a storno poplatcích najdete ve všeobecných obchodních podmínkách pro ubytovací zařízení z roku 2006 a také v informacích Evropské cestovní pojišťovny..

  Příklad:
  V souladu s doporučením ve všeobecných obchodních podmínkách požaduje ubytovací zařízení při stornu v posledních 7 dnech před příjezdem storno poplatek ve výši 90 %. Jestliže tedy rezervovanou cestu v hodnotě 1 000,- eur stornujete 5 dnů před příjezdem, budete povinni uhradit storno poplatek ve výši 900,- eur. Pojištění zrušení cesty na portálu Tiscover pokrývá v případě řádně odůvodněného storna (podrobnostina informačním letáku Evropské cestovní pojišťovny) 100 % těchto nákladů. V tomto případě by Vám bylo vyplaceno 900,- eur.

  Důležité upozornění: Podmínkou je předložení potvrzení o důvodu storna, například lékařská zpráva dokládající „závažné“ onemocnění.
 4. Podrobné informace o pojištění zrušení cesty na portálu Tiscover včetně právních podmínek evropského cestovního pojištění